+ Parafia Świętego Józefa w Chełmnie
ul. Dworcowa 38, 86- 200 Chełmno
 Msze Święte w niedziele i święta: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00
w dni powszednie: 7.00, 8.00, 18.00
Spowiedź Święta w niedziele: pół godziny przed Mszą Świętą
w dni powszednie: 7.30, 17.30

   Pallotyni przybyli do Chełmna w 1929 roku. Największym naszym marzeniem było, aby każdy człowiek doświadczył tej cudownej, nieskończonej miłości Boga. Założyciel naszego zgromadzenia, Święty Wincenty Pallotti mawiał, że Bóg oszalał z miłości do człowieka. Chcieliśmy, żeby każdy posmakował tej zachwycającej bliskości Jezusa Chrystusa. Nasi Współbracia przypominali, że każdy człowiek jest powołany do apostolstwa. Pallotti tłumaczył to tak: Jeśli kogoś kochasz, to pragniesz dla niego tego, co jest najlepsze. A nie ma większego dobra, piękna i prawdy niż komunia z Bogiem. Oczywiste jest to, że nie tylko kapłani prowadzą do Boga, ale też każdy, komu zależy na swoich bliskich. Nasze duszpasterstwo czerpie siłę z miłości do ludzi i prowadzi do zjednoczenia z Bogiem. 
   Nasza parafia powstała zaraz po zakończeniu wojny. W 1946 roku erygował ją biskup chełmiński Kazimierz Kowalski. Dotychczasowa kaplica zakonna stała się kościołem parafialnym. Ale budynek naszego kościoła nie był od początku tworzony jako obiekt sakralny. Zanim dom został kupiony przez pallotynów, pełnił funkcje i sali balowej i sali restauracyjnej. Dlatego cały czas starano się jak najlepiej dostosować go do potrzeb liturgii. W ostatnich latach ksiądz proboszcz Jerzy Bieńkowski SAC wraz z całą parafią dokonali przebudowy naszej świątyni. Znacznie powiększono wysokość budynku, całkowicie zmieniono więźbę i dach. Dobudowano wieżyczkę z sygnaturką. Całkowicie zmieniono wystrój kościoła. Prace miały tak szeroki zakres, jakby ten kościół pobudowano od nowa. Wielkim wyzwaniem podczas remontu było to, że przez cały czas trwania przebudowy, w kościele sprawowano liturgię. Niesamowitym bogactwem remontu był fakt, że dokonano tego niemal całkowicie dzięki ofiarom wiernych. Przebudowa to więc dar serca z miłości do Boga, z wdzięczności za to wszystko, co Bóg darował nam. 18 kwietnia 2015 roku kościół został poświęcony przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Andrzeja Suskiego. Budynek kościoła jest dotykalną ekspresją miłości do Boga, jest kierunkowskazem, który prowadzi w ramiona Ojca. Kładziemy nacisk na to, o co prosił sam Jezus. Eucharystia i adoracja Najświętszego Sakramentu to nie tylko źródło siły z Nieba. Dzięki nim Jezus może być aż tak blisko swoich ukochanych dzieci. Podczas Komunii możemy dotykać Jego Mistycznego Ciała. Tak jakby Bóg składał pocałunek na naszych ustach. Przed Ostatnią Wieczerzą mówił, że gorąco pragnął spędzić ten czas z bliskimi. To gorące pragnienie Boga jest częścią każdej Mszy Świętej. Sakrament Pokuty i pojednania to sakrament uzdrowienia. Jezus ustanowił go, by leczyć skutki naszych grzechów, by przywracać wewnętrzny pokój, by odnawiać więź z Nim. Dlatego staramy się, by każdy miał łatwy dostęp do spowiedzi. Przed świętami spowiadamy przez całe noce.
   Pielęgnowanie dobrych więzi z ludźmi prowadzi do pięknej relacji z Bogiem. W parafii mamy silną wspólnotę służby liturgicznej, Żywy Różaniec, Domowy Kościół, Drogę Neokatechumenalną, Wspólnotę Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, Bractwo Trzeźwości, Stowarzyszenie Dzieci, Młodzieży i Osób Niepełnosprawnych "Światełko Nadziei", Wspólnotę Obrony Życia, Koło Przyjaciół Radia Maryja, Wspólnotę Charytatywną. Darowizna gruntu przez naszych parafian była inspiracją do powstania Ośrodka Wsparcia Caritas Diecezji Toruńskiej w Chełmnie. Powstał on w 2015 roku.
   Zaraz po osiedleniu się w Chełmnie pallotyni utworzyli małe seminarium Świętego Józefa. Wybudowano w ogrodzie nowy gmach z salami wykładowymi, zapleczem naukowym i internatem. Nowy budynek ukończono w 1938 roku. Po wojnie odebrano nam go i utworzono w nim szpital. Kiedy po latach budynek został zwrócony, na nowo utworzyliśmy szkołę. W 1994 roku rozpoczęło swoją działalność Katolickie Liceum Ogólnokształcące. Potem otworzyliśmy Gimnazjum a od 2014 roku funkcjonuje też Katolicka Szkoła Podstawowa. W ogólnopolskich rankingach nasze liceum od lat zdobywa status "Złotej Szkoły". Możliwość wychowywania dzieci i młodzieży i obdarowywanie ich bogactwem chrześcijaństwa to radość także dla całej parafii. Pragnieniem nas wszystkich jest, by każdy z nas dotarł do Nieba. Pallotyni

Szukaj Boga, a znajdziesz Go!
Szukaj Go we wszystkim, a znajdziesz Go we wszystkim!
Szukaj Go zawsze, a zawsze Go znajdziesz!
św. Wincenty Pallotti