Wieczór Muzyki Gospel

Z pomocą Boga

Nie myśl nigdy,

że nie potrafisz dokonać tego,

czego dokonali w Kościele jego wielcy święci.

Z pomocą łaski Bożej

możesz dojść do jeszcze większych rzeczy,

gdyż to Bóg udoskonali Cię

nieskończonym bogactwem swojej łaski.

(św. Wincenty Pallotti)

Dobroć Boga

Wyrządziłbym zniewagę

dobroci Boga,

gdybym myślał,

że nieskończone Jego Miłosierdzie

nie zatriumfuje

nad moją

niedoskonałością.

(św. Wincenty Pallotti)

Boże Miłosierdzie

Bóg jest zawsze

życzliwy

wobec Twoich słabości

a Twoja słabość

jest przedmiotem

Bożej dobroci

i Miłosierdzia.

(św. Wincenty Pallotti)

Ograniczone siły

Boże,

jak ograniczone są nasze siły!

Pocieszmy się jednak,

że Miłosierny Bóg

znajduje upodobanie

już w naszych pragnieniach!

 

(św. Wincenty Pallotti)