intencje Mszy Świętych


Poniedziałek 6 kwietnia
7.00 Za duszę śp. Zygfryda Piotrowskiego w 4. rocznicę śmierci
8.00 1) Za śp. Marię i Bernarda oraz zmarłych z Rodziny
2) Za śp. Stanisława Zalewskiego w 7. rocznicę śmierci
18.00 1) W dniu urodzin Elżbiety oraz zbliżającej się 35. rocznicy ślubu Elżbiety i Leszka dziękując Bogu za dar wspólnego życia z prośbą o dalsze błogosławieństwo i łaski
2) Dziękując za dar Kapłaństwa ks. Jerzego, prosząc o potrzebne łaski i Dary Ducha świętego z okazji urodzin

Wtorek 7 kwietnia
7.00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Księdza Andrzeja z okazji urodzin
8.00
18.00 1) Za śp. Marcina Piórkowskiego, Teodozję i Henryka Piórkowskich, Mariusza Owczarczyk, Genowefę i Henryka Owczarczyk
2) Za Zmarłych z naszych Rodzin

Środa 8 kwietnia
7.00 O Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego dla Rodziny Elżbiety i Kazimierza oraz Córek
8.00
18.00 1) Za śp. Alicję Pruchno w 2. rocznicę śmierci, Rodziców Annę i Wojciecha
2) Za śp. Romana Marczak w 10 rocznicę śmierci
3) Intencje nowennowe do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Niedziela 12 kwietnia
6.00 Za śp. Adama Madej prosząc o łaskę nieba
8.00 1) Za śp. Jerzynę i Jerzego Pokora w 5. rocznicę śmierci i za zmarłych z Rodziny
2) Za śp. Edmunda Rozynkowskiego w 2. rocznicę śmierci prosząc o łaskę nieba oraz za Rodziców z obojga stron
9.30 1) Za śp. Helenę i Romana Bykowskich
2) Za śp. Helenę i Antoniego Kowalskich, Rodziców i Rodzeństwo z obojga stron
11.00 O łaskę nieba dla śp. Jana Tracz
12.30 1) Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne dary na dalsze lata dla Krystyny
2) Za śp. Józefa w 2. rocznicę śmierci i za śp. Martę i zmarłych z Rodziny
16.00 Za Rodziców z obojga stron Gęsickich i Malinowskich w 2. rocznicę śmierci Wiesławy Malinowskiej oraz za śp. Bogdana Pyszkowskiego
18.00 W 40. rocznicę ślubu Wiesławy i Zdzisława dziękując za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia na każdy dzień życia


Gdy słyszycie, że ktoś słowami lub czynem obraża Boga,

starajcie się z pokorą serca zadośćuczynić Bogu
przez modlitwę, pokutę oraz wzywajcie wszelkie stworzenia
do wychwalania Stwórcy dobrymi czynami.
święty Wincenty Pallotti