intencje Mszy Świętych


Niedziela 23 lutego
6.30 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Marianny Spiżewskiej i Córki Janiny
8.00 1) Za śp. Reginę i Jerzego Kanabaj oraz zmarłych z Rodziny
2) W intencji znanej Panu Bogu
9.30 1) Za śp. Czesława w kolejną rocznicę śmierci prosząc o dar nieba
2) Za śp. Czesławę Balicką w 16. rocznicę śmierci Józefa, Eugeniusza, Ewę oraz zmarłych z Rodziny Balickich i Bargiel
3) Za śp. Urszulę Ludwig w 1. rocznicę śmierci i Franciszka Ludwig prosząc o łaskę nieba
11.00 1) Za śp. Jadwigę i Alojzego Koseckich
2) O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Mai z okazji 1. rocznicy urodzin
12.30 1) Za śp. Rodziców Zofię i Czesława Andruszkiewicz
2) Za śp. Wiesławę Spichalską w 2. rocznicę śmierci prosząc o łaskę nieba
14.30 Msza szkolna KLO i KSP
16.00 1) Za śp. Tadeusza Sykutera
2) Za śp. Henrykę Grabowską w 1. rocznicę śmierci i za zmarłych z Rodziny
18.00 Za śp. Irenę i Aleksandra Sorokin w 26. rocznicę śmierci

Poniedziałek 24 lutego
7.00 W intencji znanej Panu Bogu
8.00 1) Za śp. Agnieszkę Szczepanik z okazji urodzin oraz Rodziców i Braci z Rodziny Dziarskich prosząc o łaskę nieba dla Nich
2) Za śp. Danutę Małecką
18.00 1) Za śp. Hannę Wołowicz
2) Za śp. Stefana Burandt

Wtorek 25 lutego
7.00 Za śp. Rodziców i zmarłych z Rodziny Waleckich i Lewandowskich
8.00 1) Z okazji urodzin Córki Joanny prosząc o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej na każdy dzień życia
2) Rezerwacja
18.00 1) Za śp. Zygfryda Spich z okazji imienin oraz o łaskę zdrowia i ulgę w cierpieniu dla Zofii Spich
2) Za Zmarłych z naszych Rodzin

Środa 26 lutego
7.00 Za śp. Rodziców Leona i Martę Wojciechowskich
8.00 Za śp. Rodziców Annę i Józefa, Rodzeństwo Helenę i Wandę
9.00 1) Za dusze w czyśćcu cierpiące
2) Za śp. Grzegorza Góreckiego
16.00 Za śp. Męża Michała Piłat w 20. rocznicę śmierci
18.00 1) Za śp. Agatę Paczkowską
2) Za śp. Antoniego Heninga prosząc o łaskę nieba (intencja od Sąsiadów)
3) W intencjach nowennowych do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Czwartek 27 lutego
7.00 Za śp. Stefana Burandt
8.00 Za śp. Jerzego i Stanisławę Wilczewskich
2) Za śp. Grzegorza Góreckiego prosząc o Miłosierdzie Boże i łaskę Nieba (intencja od Teściowej)
18.00 1) O dar nowych, licznych, świętych i charyzmatycznych powołań kapłańskich, zakonnych i do życia konsekrowanego
2) W 55. rocznicę ślubu Anny i Waldemara dziękując za wszelkie łaski oraz zdrowie z prośbą o Boże błogosławieństwo i łaski na dalsze lata oraz zdrowie dla Dzieci i Wnuczek

Piątek 28 lutego
7.00 Za śp. Jana, Helenę, Józefa, Genowefę i Ich Rodziców
8.00 Za śp. Dominika Lewandowskiego
2) Za śp. Grzegorza Góreckiego
18.00 1) Za śp. Urszulę Bohdan w 1. rocznicę śmierci
2) Za śp. Józefę Chorążewicz

Sobota 29 lutego
7.00 Za śp. Hieronima Derrę i zmarłych z Rodziny
8.00 Za śp. Jerzego i Stanisławę Wilczewskich
2) Za śp. Grzegorza Góreckiego
18.00 1) Za śp. Halinę Kałdowską
2) O łaskę nieba dla śp. Wiesława Nowickiego w 5. rocznicę śmierci i za zmarłych z Rodziny Nowickich i Duma
3) W 14. rocznicę śmierci Teresy Pniewskiej i w 4. rocznicę śmierci Zbigniewa Pniewskiego o dar życia wiecznego dla Nich

Niedziela 1 marca
6.30 Za śp. Henryka Bartosińskiego i Rodziców z obojga stron
8.00 Dziękczynno-błagalna za 70. lat życia Krystyny dziękując za powrót do zdrowia z prośbą o Boże Błogosławieństwo i łaski na dalsze lata
9.30 1) Za śp. Kazimierza Orzechowskiego w 9. rocznicę śmierci
2) Za śp. Marię, Wincentego Fijoł, zmarłe Siostry Wandę i Zofię, Brata Stanisława i zmarłych z Rodziny
3) O radość życia wiecznego dla śp. Mamy Heleny
11.00 Za Parafian
12.30 1) Za śp. Andrzeja Szulc prosząc o Miłosierdzie Boże i łaskę nieba (intencja od Siostry Hani z Rodziną)
2) Za śp. Kazimierza Ziemeckiego, Patrycji i zmarłych z Rodziny Osiak i Ziemeckich
16.00 1) Za śp. Urszulę i Zbigniewa Rogowskich
2) Za śp. Siostrę Renatę Jadwigę Kozak MSF
18.00 1) Za śp. Andrzeja Białego greg. 1
2) W intencji trzeźwości w naszych Rodzinach, Parafii i Ojczyźnie


Gdy słyszycie, że ktoś słowami lub czynem obraża Boga,

starajcie się z pokorą serca zadośćuczynić Bogu
przez modlitwę, pokutę oraz wzywajcie wszelkie stworzenia
do wychwalania Stwórcy dobrymi czynami.
święty Wincenty Pallotti