dyżury w kancelarii parafialnej:


 
we wtorek od 16.00 do 18.00
w czwartek od 9.00 do 11.00 i od 16.00 do 18.00
w sobotę od 9.00 do 11.00
 

sakrament chrztu

sprawujemy:
- w sobotę przed drugą niedzielą miesiąca - podczas liturgii o godzinie 18.00
- w drugą niedzielę miesiąca - podczas liturgii o godzinie 12.30

Jeśli pojawi się uzasadniona potrzeba to także:
- w pozostałe niedziele - po zakończeniu liturgii Mszy Świętych
(zapraszamy na Mszę Świętą i zaraz po jej zakończeniu odbywa się obrzęd chrztu)
- w soboty - po zakończeniu liturgii Mszy Świętej wieczornej
- w soboty - sam obrzęd chrztu bez liturgii Mszy Świętej

potrzebne dokumenty:
- akt akt urodzenia dziecka (w kancelarii zrobimy kserokopię)
- informacje o rodzicach chrzestnych (imię i nazwisko, wiek i adres)
Godność rodziców chestnych może być powierzona osobom, 
które ukończyły 16. rok życia, przyjęły Sakrament Bierzmowania 
oraz prowadzą życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, 
jaką mają pełnić (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 874), 
dlatego prosimy, by osoby spoza parafii przyniosły zaświadczenie, 
że są wierzącymi i praktykującymi katolikami. 
Zaświadczenie takie wydaje proboszcz miejsca zamieszkania.

 

sakrament bierzmowania

potrzebne dokumenty:
- metryka chrztu
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji

 

Pierwsza Komunia Święta

potrzebne dokumenty:
- metryka chrztu
 
 

 

sakrament małżeństwa

potrzebne dokumenty:
- aktualne metryki chrztu
- dowody osobiste
- ostatnie świadectwo katechizacji
- zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego
- informacje o świadkach sakramentu małżeństwa (imię i nazwisko, wiek i adres)
- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego
(niezbędne, gdy małżonkowie chcą, 
by ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilnoprawne
- tak zwany ślub konkordatowy)
- lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.
 
Bardzo prosimy, by Narzeczeni zgłosili się w biurze parafialnym 
najpóźniej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu.
 
 
 
Kontakt z Siostrą Zakrystianką w sprawie ślubnego wystroju kościoła:
 
Dziękujemy, Państwa wiadomość została wysłana! Przepraszamy, coś poszło nie tak. Prosimy spróbować jeszcze raz! Please enter a correct Captcha answer.
   

Kontakt z Panem Organistą w sprawie ślubnej oprawy muzycznej:
 
Dziękujemy! Państwa wiadomość została wysłana! Coś poszło nie tak. Proszę spróbować jeszcze raz! Please enter a correct Captcha answer.
 
 

Czytajcie każdego dnia przynajmniej

jeden rozdział z Nowego Testamentu,
aby pogłębić w sobie coraz doskonalszą pobożność
i cześć względem Jezusa Chrystusa.
święty Wincenty Pallotti