kursy jednodniowe


 

Spotkania, podczas których w ciągu jednego dnia
omawiać będziemy wszystkie tematy kursu,
prowadzić będziemy tylko do końca tego roku.
Potem zmienimy formułę spotkań dla narzeczonych.

 

W tym roku nauki przedmałżeńskie w naszej parafii odbędą się jeszcze: 

 

7 i 14 grudnia (brak miejsc)

 

Jedno spotkanie jest kompletnym kursem.
W ramach kursu prowadzone są także zajęcia z poradnictwa rodzinnego.
W kursie mogą uczestniczyć osoby spoza parafii.
Spotkanie trwa od 10.00 do 15.00.

 

Zajęcia odbywają w budynku katolickiego liceum.
(wejście: ul. Słowackiego 1)

 

Gdy będzie bardzo dużo zgłoszeń, kurs odbędzie się w kościele
(wejście: ul. Dworcowa 38)
i wtedy informacje o miejscu kursu wywiesimy w oknach kościoła. 

 

Na tej stronie umieszczamy formularze zgłoszeniowe.
Gdy jest już komplet zgłoszeń, link do formularza usuwamy.
Osoby, które wysłały zgłoszenia, są automatycznie przyjmowane na kurs.
Nie wysyłamy żadnych potwierdzeń.