ogłoszenia parafialne


Niedziela Palmowa * 5 kwietnia

* Decyzją Księdza Biskupa: w Niedzielę Palmową, w Wielki Czwartek, w Wielki Piątek, Wigilia Paschalna w sobotę - liturgia bez udziału wiernych

* Intencje Niedzieli Palmowej odprawimy w kaplicy domowej a gdy sytuacja się uspokoi, odprawimy je jeszcze raz w wybranym przez Was terminie.

* Kościół jest otwarty:
od poniedziałku do środy - od 6.00 do 18.30
od czwartku do soboty - od 6.00 do 17.00
w tym czasie - możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu.

* Spowiedź: od poniedziałku do soboty - od 10.00 do 17.00

Jeśli możecie poczekać,
prosimy, przełóżcie spowiedź na spokojniejszy czas!

* W Wielką Sobotę nie będzie poświęcenia pokarmów w kościele!

* W Niedzielę Wielkanocną - pierwsza Msza Święta o godzinie 6.00 (bez procesji)

 

W związku z wprowadzeniem nowych zasad bezpieczeństwa w czasie epidemii koronawirusa Kuria Diecezjalna Toruńska przekazuje wytyczne dotyczące przeżywania Niedzieli Palmowej i Triduum Paschalnego.


1. W Diecezji Toruńskiej obchody Niedzieli Palmowej i Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota) należy sprawować tylko w kościołach parafialnych bez udziału ludu, przy drzwiach zamkniętych. Tę wyjątkowo trudną decyzję podejmujemy, by nie doprowadzić do bolesnej dla kapłanów i wiernych konieczności wypraszania wiernych z kościoła dla zachowania obowiązujących przepisów władz państwowych, co do dozwolonej liczby uczestników. Zachęca się, by wyjaśnić wiernym, że decyzja ta jest bolesna dla kapłanów i zdajemy sobie sprawę, że napawa bólem także parafian. Jest to czas cierpienia wszystkich dzieci Kościoła, który wspiera działania na rzecz wygaszenia epidemii. Poza tym kościoły powinny być otwarte.

2. Proboszczów parafii zachęcamy do organizowania transmisji obchodów Niedzieli Palmowej i Triduum Paschalnego w parafii, aby wierni mogli trwać w łączności ze swoją wspólnotą.

3. Nie należy przygotowywać ciemnicy.

4. W Wielki Piątek zachęca się, aby umożliwić wiernym indywidualne nawiedzenie Najświętszego Sakramentu w wyznaczonych godzinach, jednak należy w tym samym czasie zadbać, aby w kościele nie przebywało więcej niż 5 osób.
Należy zrezygnować z budowy okazałego Grobu Pańskiego. Na bocznym ołtarzu lub w pobliżu prezbiterium można urządzić skromne miejsce do wystawienia Najświętszego Sakramentu. Będzie to znakiem jednoczenia się Kościoła z cierpieniem Chrystusa w wielu braciach i siostrach chorych i opiekujących się nimi na całym świecie.

5. W Wielką Sobotę nie należy organizować tradycyjnego błogosławieństwa pokarmów w kościołach lub poza nimi. Należy zachęcić, by w każdej rodzinie w poranek wielkanocny zostało przeprowadzone Błogosławieństwo stołu. Tekst Błogosławieństwa zamieszczony jest poniżej. Należy go umieścić na internetowych stronach parafialnych i w mediach społecznościowych.
Należy stworzyć wiernym możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim, z zachowaniem obowiązujących przepisów wynikających z nowych zasad bezpieczeństwa stanu epidemii w Polsce. Adorację Najświętszego Sakramentu należy zakończyć najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem celebracji uroczystości Wielkiej Soboty.
Zachęca się natomiast wiernych, by w swoich domach wspólnie odczytali Mękę Pana Naszego Jezusa Chrystusa według Św. Jana rozdziały: J 18, 1 – 19, 42.
Nie organizuje się procesji paschalnej.

6. Wskazania dotyczące obchodów uroczystości Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego zostaną przekazane w najbliższym czasie.

7. Szczegółowe wytyczne dotyczące sprawowania obrzędów zostały przekazane kapłanom.

Poniżej tekst błogosławieństwa pokarmów.

Błogosławieństwo stołu w domu rodzinnym przed uroczystym posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

(„obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nry 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.
1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan:
„Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was”.

albo:

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza:
„Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi: Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

 

ogłoszenia z diakonii parafialnych 


Motywem działania wspólnoty

zawsze powinna być miłość,
bo nawet najświętsze instytucje
chylą się ku upadkowi,
gdy zaczynają tam przeważać
osobiste ambicje,
upodobania i kaprysy.

święty Wincenty Pallotti