Kursy jednodniowe
Spotkania, podczas których w ciągu jednego dnia
omawiać będziemy wszystkie tematy kursu,
prowadzić będziemy tylko do końca tego roku.
Potem zmienimy formułę spotkań dla narzeczonych.
 

W tym roku nauki przedmałżeńskie w naszej parafii odbędą się: 

23 listopada

7 grudnia

14 grudnia 

Jedno spotkanie jest kompletnym kursem.
W ramach kursu prowadzone są także zajęcia z poradnictwa rodzinnego.
W kursie mogą uczestniczyć osoby spoza parafii.
Spotkanie trwa od 10.00 do 15.00.
 

Zajęcia odbywają w budynku katolickiego liceum.
(wejście: ul. Słowackiego 1)
 

Gdy będzie bardzo dużo zgłoszeń, kurs odbędzie się w kościele
(wejście: ul. Dworcowa 38)
i wtedy informacje o miejscu kursu wywiesimy w oknach kościoła.
 

Na tej stronie umieszczamy formularze zgłoszeniowe.
Gdy jest już komplet zgłoszeń, link do formularza usuwamy.
Osoby, które wysłały zgłoszenia, są automatycznie przyjmowane na kurs.
Nie wysyłamy żadnych potwierdzeń.

23 listopada
7 grudnia
14 grudnia

dół Pax Christi


Bóg jest zawsze życzliwy

wobec Twoich słabości
a Twoja słabość jest przedmiotem
Bożej Dobroci i Miłosierdzia!
święty Wincenty Pallotti