Nauki przedmałżeńskie w naszej parafii odbędą się:
 
15 grudnia 2019 r. (brak miejsc)
 
Jedno spotkanie jest kompletnym kursem.
W ramach kursu prowadzone są także zajęcia z poradnictwa rodzinnego.
W kursie mogą uczestniczyć osoby spoza parafii.
Spotkanie trwa od 10.00 do 15.00.
 
Zajęcia odbywają w budynku katolickiego liceum. (wejście: ul. Słowackiego 1) 
 
Gdy będzie bardzo dużo zgłoszeń, kurs odbędzie się w kościele (wejście: ul. Dworcowa 38)
i wtedy informacje o miejscu kursu wywiesimy w oknach kościoła.
 
Na tej stronie umieszczamy formularze zgłoszeniowe.
Gdy jest już komplet zgłoszeń, link do formularza usuwamy.
Osoby, które wysłały zgłoszenia, są automatycznie przyjmowane na kurs.
Nie wysyłamy żadnych potwierdzeń.

Gdy słyszycie, że ktoś słowami lub czynem obraża Boga,

starajcie się z pokorą serca zadośćuczynić Bogu
przez modlitwę, pokutę oraz wzywajcie wszelkie stworzenia
do wychwalania Stwórcy dobrymi czynami.
święty Wincenty Pallotti