+ Parafia Świętego Józefa w Chełmnie
ul. Dworcowa 38, 86- 200 Chełmno
 Msze Święte w niedziele i święta: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00
w dni powszednie: 7.00, 8.00, 18.00
Spowiedź Święta w niedziele: pół godziny przed Mszą Świętą
w dni powszednie: 7.30, 17.30
dyżury w kancelarii parafialnej:
* w czwartek od 9.00 do 11.00 i od 16.00 do 18.00 
* w sobotę od 9.00 do 11.00
 
Sakrament Chrztu w naszej parafii sprawujemy:
* w sobotę przed drugą niedzielą miesiąca
- podczas liturgii o godzinie 18.00
* w drugą niedzielę miesiąca
- podczas liturgii o godzinie 12.30
 
Jeśli pojawi się uzasadniona potrzeba to także:
* w pozostałe niedziele - po zakończeniu liturgii Mszy Świętych
  (zapraszamy na Mszę Świętą i zaraz po jej zakończeniu odbywa się obrzęd chrztu)
* w soboty - po zakończeniu liturgii Mszy Świętej wieczornej
* w soboty - sam obrzęd chrztu bez liturgii Mszy Świętej
 
dokumenty potrzebne w trakcie przygotowania do przyjęcia sakramentów świętych:
 
Sakrament Chrztu
* akt akt urodzenia dziecka (w kancelarii zrobimy kserokopię)
* informacje o rodzicach chrzestnych (imię i nazwisko, data urodzenia i adres)
Godność rodziców chestnych może być powierzona osobom, które ukończyły 16. rok życia, przyjęły Sakrament Bierzmowania oraz prowadzą życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką mają pełnić (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 874), dlatego prosimy, by osoby spoza parafii przyniosły zaświadczenie, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami. Zaświadczenie takie wydaje proboszcz miejsca zamieszkania.
 
Sakrament Bierzmowania
* metryka chrztu
* zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
 
Pierwsza Komunia Święta
* metryka chrztu
 
Sakrament Małżeństwa
* aktualne metryki chrztu
* dowody osobiste
* ostatnie świadectwo katechizacji
* zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego
* informacje o świadkach sakramentu małżeństwa (imię i nazwisko, data urodzenia i adres)
* zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego
  (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, by ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilnoprawne - tzw. ślub konkordatowy)
* lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.
 
Bardzo prosimy, by Narzeczeni zgłosili się w biurze parafialnym najpóźniej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu. 
Szukaj Boga, a znajdziesz Go!
Szukaj Go we wszystkim, a znajdziesz Go we wszystkim!
Szukaj Go zawsze, a zawsze Go znajdziesz!
św. Wincenty Pallotti