intencje Mszy Świętych


Niedziela 2 czerwca
6.30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
8.00 1) Za śp. Łucję i Ludwika Piechockich
2)
Za śp. Kamila Stefańskiego greg.
9.30 1) Za śp. Ewę Garbacz
2) Za śp. Romualdę, Jana Kaczmarek i za zmarłych z Rodziny Kaczmarek
11.00 1) O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i pomyślne ukończenie studiów dla Weroniki
2) O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie dla Ignacego i Antoniny z okazji 12. urodzin
12.30 1) Za śp. Mariannę Rabek w dniu imienin
2) O Boże miłosierdzie i łaskę nieba dla Andrzeja
16.00 1) Za śp. Helenę i Mariana Białeckich
2) O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie dla Magdaleny i Jarosława prosząc o dar potomstwa
18.00 1) Za śp. Ryszarda Osowskiego, Annę i Władysława Osowskich, Martę, Antoniego i Ryszarda, Adama Wyrosławskich
2) O trzeźwość w naszych Rodzinach, Parafii i Ojczyźnie

Poniedziałek 3 czerwca
7.00 Za śp. Mamę Marię Burandt prosząc o łaskę nieba
8.00 Za śp. Halinę Marchlewską
18.00 1) Za śp. Elżbietę Wielgosz
2) Za śp. Teresę Stoike i za zmarłych z Rodziny
3) Za śp. Kamila Stefańskiego greg.

Wtorek 4 czerwca
7.00 Za śp. Andrzeja Martynowskiego
8.00 Za śp. Edytę Glaubert
18.00 1) O łaskę nawrócenia i pokuty dla grzeszników
2) Za śp. Kamila Stefańskiego greg.
3) Za zmarłych z naszych Rodzin

Środa 5 czerwca
7.00 1) Za dusze w czyśćcu cierpiące
2)
Za śp. Kamila Stefańskiego greg.
8.00 Za śp. Artura Brzozowskiego w 3. rocznicę śmierci
18.00 1) Za wrogów i nieprzyjaciół Kościoła i naszej Ojczyzny (intencja Wspólnoty Żywego Różańca)
2) W intencji trzeźwości w Parafii i Ojczyźnie
3) Intencje nowennowe do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Czwartek 6 czerwca
7.00 Za śp. Brygidę Lewańską
8.00 Za śp. Zygmunta Kurowskiego
18.00 1) O powołania Kapłańskie i Zakonne
2) Za śp. Jana Domżalskiego i Rodziców z obojga stron
3) Za śp. Kamila Stefańskiego greg.

Piątek 7 czerwca
7.00 O potrzebne łaski dla Wnuków, Rodziców i o pokój na świecie
8.00 Za śp. Gertrudę Kutyła
15.00 Za śp. Zygmunta Olszewskiego
18.00 1) Za Włodzimierza Wawrzyniak
2)
Za śp. Kamila Stefańskiego greg.

Sobota 8 czerwca
7.00 Za śp. Irenę Krzywdzińską
8.00 Za Andrzeja Martynowskiego
18.00 1) Za śp. Tadeusza Litka i Bogumiłę Zalewską
2) Za śp. Benedykta i Irenę oraz za zmarłych z Rodziny
3) Za śp. Kamila Stefańskiego greg.


Niedziela 9 czerwca
6.30 Za śp. Jana Sowińskiego w 37. rocznicę śmierci oraz Janinę i Rodziców z obojga stron
8.00 1) Za śp. Patrycję Chudzińską w rocznicę śmierci oraz za śp. Kazimierę i zmarłych Rodziców Ziemeckich, Osiak i Lazar
2) O łaskę nieba dla śp. Grzegorza w 9. rocznicę śmierci, Annę oraz Rodziców
3)
Za śp. Kamila Stefańskiego greg.
9.30 1) Za śp. Helenę i Hieronima Derra oraz zmarłych z Rodziny
2) Za śp. Rodziców Konstancję i Leona Kamińskich, Brata Tadeusza i Dziadków z obojga stron
3) Intencja Wspólnoty Domowego Kościoła
11.00 1) O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie dla Agnieszki
2) Intencja dziękczynno-błagalna za dar życia Helenki z okazji pierwszych urodzin z prośbą o błogosławieństwo Boże na dalsze lata
12.30 1) Za śp. Stanisława w 15. rocznicę śmierci i za zmarłych z Jego Rodziny
2) W rocznicę śmierci Wacława i za śp. Wandę
16.00 1) Za śp. Męża Antoniego oraz za zmarłych z Rodziny
2) W 3. rocznicę śmierci Danuty Winnickiej

18.00 1) Za śp. Sławomira Spychalskiego w 15. rocznicę śmierci
2) Rezerwacja

 

 

 

 

Gdy słyszycie, że ktoś słowami
lub czynem obraża Boga,
starajcie się z pokorą serca
zadośćuczynić Bogu 
przez modlitwę, pokutę
oraz wzywajcie wszelkie stworzenia
do wychwalania Stwórcy dobrymi czynami.
święty Wincenty Pallotti