intencje Mszy Świętych


Niedziela 15 maja
6.30 Za śp. Mariannę Łyczek greg.
8.00 1) W 40. rocznicę ślubu Teresy i Bogusława Kowalkowskich prosząc o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na dalsze wspólne lata
2) Za śp. Irenę Żołądek greg.
9.30 1) Za śp. Halinę Janowską w 15. rocznicę śmierci i za zmarłych z Rodziny
2) Za śp. Stanisławę i Piotra
11. 00 1) Za sp. Zofię Białobrzeską oraz Babcie i Dziadków z obojga stron
2) W 1. rocznicę śmierci Iwony Tylickiej, Feliksę Karaś oraz za śp. Felicję, Jerzego i Wiesława Tylickich oraz Henrykę i Zdzisława Cieślak
12.30 O zdrowie i Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Reginy Nieradka z okazji 89. rocznicy urodzin
16.00 1) (Intencja Wspólnoty Radia Maryja)
2) Za śp. Janinę Górazda w 3. rocznicę śmierci
18.00 1) Za śp. Wojciecha Robaczewskiego w 1. rocznicę śmierci
2) O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia dla Asi

Poniedziałek 16 maja

7.00 Za śp. Mariannę Łyczek greg.
8.00 1) Za śp. Tadeusza Król
2) Za śp. Irenę Żołądek greg.
18.00 1) Za śp. Zofię Siemieniecką
2) Za śp. Adama Wilińskiego
3) Dziękczynna w intencji Panu Bogu wiadomej

Wtorek 17 maja
7.00 Za śp. Mariannę Łyczek greg.
8.00 1) Za śp. Irenę Żołądek greg.
2) O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Ojca Tytusa OFM z okazji 24. rocznicy w służbie kapłańskiej i zakonnej
18.00 1) O szczęśliwą operację, łaski i zdrowie dla Siostry Krystyny (intencja od Sióstr Marii i Bernadety)
2) Za Zmarłych z naszych Rodzin

Środa 18 maja
7.00 Za śp. Mariannę Łyczek greg.
8.00 1) Za śp. Irenę Żołądek greg.
2) Za śp. Mieczysława Maćkowskiego
18.00 1) Za śp. Henryka Nowackiego w 20. rocznicę śmierci i za Rodziców i Rodzeństwo z obojga stron
2) Dziękczynno-błagalna w 70. rocznicę urodzin Heleny z prośbą o zdrowie i dalsze błogosławieństwo
3) Intencje nowennowe do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Czwartek 19 maja
7.00 Za śp. Mariannę Łyczek greg.
8.00 1) Za śp. Marię Burandt
2) O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Agnieszki Sokołowskiej
18.00 1) Za śp. Irenę Żołądek greg.
2) Za śp. Bogumiłę Cierach
3) Za śp. Barbarę, Henryka, Marka Markowskich, za zmarłych z Rodziny Cierach, Kubów, Wyrąbkiewicz, Rogulskich i Piórkowskich

Piątek 20 maja
7.00 Za śp. Mariannę Łyczek greg.
8.00 1) Za śp. Irenę Żołądek greg.
2) W intencji Bogu wiadomej
18.00 1) O radość życia wiecznego dla śp. Mariana Drzymalskiego oraz Eugeniusza, Mirosławy i Grażyny Drzymalskich, oraz Dziadków Drzymalskich i Jargiłów
2) Za śp. Elżbietę i Władysława Frąckowskich oraz Janusza Małkowskiego

Sobota 21 maja
7.00 Za śp. Mariannę Łyczek greg.
8.00 1) Za śp. Irenę Żołądek greg.
2) Za śp. Mariannę i Jana Czaplińskich w 17. rocznicę śmierci oraz Wiktorię i Stanisława Rostek prosząc o dar nieba dla Nich
18.00 1) Za śp. Mariannę Biała w 85. urodziny
2) Módlmy się o łaskę nieba dla śp. Rodziców Eugenię, Jana, Elżbietę i Eugeniusza oraz wszystkich zmarłych z Rodziny
3) Za śp. Henryka Jabłońskiego w 17. rocznicę śmierci oraz Rodziców i Rodzeństwo z obojga stron

Niedziela 22 maja
6.30 Za śp. Mariannę Łyczek greg.
8.00 1) Za śp. Irenę Żołądek greg.
2) Za śp. Jerzego Kamińskiego oraz Rodziców i Rodzeństwo z obojga stron z prośbą o łaskę nieba
9.30 1) W 7. rocznicę śmierci Serafina Reicha oraz Dzieci Ewę, Adasia i Józika, Wnuka Piotra oraz Rodzeństwo z obojga stron
2) Za śp. Annę Ostrowską w 1. rocznicę śmierci
3) Za śp. Reginę i Wiesława Kościuszko
11. 00 1) Za śp. Rodziców Małgorzatę i Konrada Ziemeckich oraz Kazimierza i zmarłych z Rodziny Lampkowskich
2) Za śp. Longinę Majewską w 9. rocznicę śmierci i w pewnej intencji
12.30 1) Za śp. Alojzego Koseckiego w 26. rocznicę śmierci oraz za śp. Jadwigę i Rodziców z obojga stron
2) Za śp. Ryszarda Wielachowskiego prosząc o łaskę nieba
16.00 1) O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Wnuka Juliana
2) Za śp. Ksawerynę Kurków-Madejową
18.00 1) Za śp. Jadwigę Minikowską
2) intencja Wspólnoty Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego

 

 

 

 

Gdy słyszycie, że ktoś słowami
lub czynem obraża Boga,
starajcie się z pokorą serca
zadośćuczynić Bogu 
przez modlitwę, pokutę
oraz wzywajcie wszelkie stworzenia
do wychwalania Stwórcy dobrymi czynami.
święty Wincenty Pallotti