intencje Mszy Świętych


Niedziela 3 grudnia
6.30 Za śp. Zofię i Edwarda Łaniec i za zmarłych z Rodziny Łaniec i Soroka
8.00 1) Za śp. Rodziców Piskrzyńskich i Leszczyńskich
2) Za śp. Kazimierę i Jana Bigos greg.
9.30 1) Za śp. Jana Treichel w 7. rocznicę śmierci oraz Łukasza i Alfonsa prosząc o łaskę nieba dla Nich
2) Za śp. Brata Sylwestra w 5. rocznicę śmierci
11.00 1) Za śp. Ryszarda Kozłowskiego w 14. rocznicę śmierci i Mariana Partykę w 4. rocznicę śmierci oraz Ich Rodziców i zmarłych z Rodziny Pyrów
2) Za śp. Karola Nałęcz z okazji urodzin oraz Janinę Kochajkiewicz
12.30 1) W 84. rocznicę urodzin Matki Chrzestnej Barbary (intencja od Chrzestnicy)
2) Za śp. Urszulę i Czesława Byczkowskich i zmarłych z Rodziny
16.00 1) Za zmarłych z Rodzin Sokołowskich, Nawracała oraz Pilarskich
2) Za śp. Stanisława Krajeczyńskiego, Teresę Szulc oraz zmarłych z Rodziny

18.00 O trzeźwość w Parafii i Ojczyźnie

Poniedziałek 4 grudnia
7.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie dla Roberta
8.00 Za śp. Jana Kensik
18.00 1) O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i szczęśliwe rozwiązanie dla Katarzyny
2) Za śp. Jarosława Kamińskiego
3) Za śp. Kazimierę i Jana Bigos greg.

Wtorek 5 grudnia
7.00 Za śp. Kazimierę i Jana Bigos greg.
8.00 Za śp. Urszulę Kołomyjec
18.00 1) Za śp. Janusza Krotka w dniu urodzin
2) Za śp. Wiesława Kuziemskiego
3) Za Zmarłych z naszych Rodzin

Środa 6 grudnia
7.00 Za śp. Kazimierę i Jana Bigos greg.
8.00 1) Za śp. Barbarę Dzikowską w 26. rocznicę śmierci
2) Za śp. Eugenię Gabrych
18.00 1) Za dar życia Adama w 5. rocznicę urodzin prosząc o dalsze błogosławieństwo
2) Intencja Wspólnoty Żywego Różańca
3) Intencje nowennowe do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Czwartek 7 grudnia
7.00 Za śp. Kazimierę i Jana Bigos greg.
8.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie dla Roberta
18.00 1) Z okazji 5. rocznicy śmierci Kamili Kulewskiej oraz za zmarłych z Rodziny Cherek
2) Za śp. Bernarda Buczkowskiego w 2. rocznicę śmierci
3) O powołania Kapłańskie i Zakonne

Piątek 8 grudnia
7.00 O potrzebne łaski dla Danuty i opiekę Matki Bożej
8.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 1) Za śp. Urszulę Kołomyjec
2) Za śp. Barbarę Stanecką z okazji imienin oraz za śp. Tatę Tadeusza i zmarłych z Rodziny
3) Za śp. Kazimierę i Jana Bigos greg.

Sobota 9 grudnia
7.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie dla Roberta
8.00 Za śp. Kazimierę i Jana Bigos greg.
18.00 1) Za śp. Czesława Sadeckiego w 100. rocznicę urodzin
2) Za śp. Leokadię, Jana, Włodzimierza Knoppek
3) Za śp. Urszulę Kołomyjec

Niedziela 10 grudnia
6.30 Za śp. Ojca Tytusa ofm
8.00 1) Z śp. Mariolę Baranowską w 28. rocznicę śmierci, Rodziców z obojga stron oraz Stanisławę, Aleksandra, Mieczysławę, Klemensa, Gertrudę i Wiktorię
2) Za śp. Franciszkę i Józefa
9.30 1) Za duszę śp. Barbary Hering z okazji 16. rocznicy śmierci i imienin oraz Józefa i Mariannę Czarneckich
2) Za Parafian
11.00 1) Za śp. Eugeniusza Grelewicz w 3. rocznicę śmierci oraz za śp. Bogdana Gadeckiego
2) Za śp. Władysławę i Władysława, Sewerynę i Henryka Maciejewskich
3) Za śp. Marię Pakmur i za zmarłych z Rodziny
12.30 1) Za śp. Jadwigę Kosecką w 4. rocznicę śmierci oraz Alojzego Koseckiego
2) Za śp. Kazimierę i Jana Bigos greg.
16.00 1) Za śp. Rodziców Pelagię i Teofila Januszewskich, Brata Piotra
2) Za śp. Janinę Paszota w 9. rocznicę śmierci

18.00 1) Za śp. Tadeusza Brzeskiego w 1. rocznicę śmierci
2) Za śp. Cecylię Ziemecką

 

 

 

 

Gdy słyszycie, że ktoś słowami
lub czynem obraża Boga,
starajcie się z pokorą serca
zadośćuczynić Bogu 
przez modlitwę, pokutę
oraz wzywajcie wszelkie stworzenia
do wychwalania Stwórcy dobrymi czynami.
święty Wincenty Pallotti