dyżury w kancelarii parafialnej:


 
- we wtorek od 16.00 do 18.00
- w czwartek od 9.00 do 11.00 i od 16.00 do 18.00
- w sobotę od 9.00 do 11.00
 

sakrament chrztu

sprawujemy:
- w sobotę przed drugą niedzielą miesiąca - podczas liturgii o godzinie 18.00
- w drugą niedzielę miesiąca - podczas liturgii o godzinie 12.30
 
jeśli pojawi się uzasadniona potrzeba to także:
- w pozostałe niedziele - po zakończeniu liturgii Mszy Świętych
  (zapraszamy na Mszę Świętą i zaraz po jej zakończeniu odbywa się obrzęd chrztu)
- w soboty - po zakończeniu liturgii Mszy Świętej wieczornej
- w soboty - sam obrzęd chrztu bez liturgii Mszy Świętej 
 
potrzebne dokumenty: 
- akt akt urodzenia dziecka (w kancelarii zrobimy kserokopię)
- informacje o rodzicach chrzestnych (imię i nazwisko, wiek i adres)
Godność rodziców chestnych może być powierzona osobom, które ukończyły 16. rok życia, przyjęły Sakrament Bierzmowania oraz prowadzą życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką mają pełnić (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 874), dlatego prosimy, by osoby spoza parafii przyniosły zaświadczenie, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami. Zaświadczenie takie wydaje proboszcz miejsca zamieszkania.
 

pierwsza Komunia Święta

potrzebne dokumenty:
- metryka chrztu
 

sakrament bierzmowania

potrzebne dokumenty:
- metryka chrztu
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji

 

 
 

sakrament małżeństwa

potrzebne dokumenty:
- aktualne metryki chrztu
- dowody osobiste
- ostatnie świadectwo katechizacji
- zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego
- informacje o świadkach sakramentu małżeństwa (imię i nazwisko, wiek i adres)
- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego
  (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, by ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilnoprawne,
  tak zwany ślub konkordatowy)
- lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.
 
Bardzo prosimy, by Narzeczeni zgłosili się w biurze parafialnym
najpóźniej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu.
 
 
kontakt z Siostrą Zakrystianką w sprawie ślubnego wystroju kościoła:
 
Dziękujemy, Państwa wiadomość została wysłana! Przepraszamy, coś poszło nie tak. Prosimy spróbować jeszcze raz! Please enter a correct Captcha answer.
 
kontakt z Panem Organistą w sprawie ślubnej oprawy muzycznej:

Dziękujemy! Państwa wiadomość została wysłana! Coś poszło nie tak. Proszę spróbować jeszcze raz! Please enter a correct Captcha answer.