kancelaria parafialna


- we wtorek od 16.00 do 18.00
- w czwartek od 9.00 do 11.00 i od 16.00 do 18.00
- w sobotę od 9.00 do 11.00

 

pogrzeb

Jeśli umarł Ktoś Wam Bliski - pomogą Wam pracownicy zakładów pogrzebowych.
Oni też zadzwonią do nas i ustalą dogodny dla Was termin pogrzebu.

 

sakrament chrztu

sprawujemy:
- w sobotę przed drugą niedzielą miesiąca - podczas liturgii o godzinie 18.00
- w drugą niedzielę miesiąca - podczas liturgii o godzinie 12.30

 

jeśli będzie taka potrzeba to także:
- w pozostałe niedziele - po zakończeniu liturgii Mszy Świętych
(zapraszamy na Mszę Świętą i zaraz po jej zakończeniu odbywa się obrzęd chrztu)
- w soboty - po zakończeniu liturgii Mszy Świętej wieczornej
- w soboty - sam obrzęd chrztu bez liturgii Mszy Świętej 

 

potrzebne dokumenty:
- akt akt urodzenia dziecka (w kancelarii zrobimy kserokopię)
- informacje o rodzicach chrzestnych (imię i nazwisko, wiek i adres)
Godność rodziców chrzestnych może być powierzona osobom, które ukończyły 16. rok życia, przyjęły Sakrament Bierzmowania oraz prowadzą życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką mają pełnić (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 874), dlatego prosimy, by osoby spoza parafii przyniosły zaświadczenie, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami. Zaświadczenie takie wydaje proboszcz miejsca zamieszkania.

 

pierwsza Komunia Święta

potrzebne dokumenty:
- metryka chrztu (Ad Sacra)
- zgoda proboszcza, jeśli dziecko mieszka poza naszą parafią

 

sakrament bierzmowania

potrzebne dokumenty:
- metryka chrztu (Ad Sacra)
- zgoda proboszcza, jeśli osoba przyjmująca sakrament mieszka poza naszą parafią

 

 
 

sakrament małżeństwa

potrzebne dokumenty:
- aktualne metryki chrztu
- dowody osobiste
- ostatnie świadectwo katechizacji
- zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego
- informacje o świadkach sakramentu małżeństwa (imię i nazwisko, wiek i adres)
- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego
(niezbędne, gdy małżonkowie chcą, by ślub kościelny pociągał za sobą skutki cywilnoprawne, tak zwany ślub konkordatowy)
- lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Bardzo prosimy, by Narzeczeni zgłosili się w biurze parafialnym najpóźniej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu.

 
 
Kto jest z Bogiem,
zawsze czuje się dobrze,

a im bardziej wzmaga się klęska,
tym bardziej naglący staje się powód,
aby jeszcze ściślej
zjednoczyć się z Bogiem.

święty Wincenty Pallotti